Download hieronder de tarieflijst per specialisatie

Tarieven Fysiotherapie 2021

Bovengenoemde tarieven gelden indien uw zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze declaraties.

De contractuele tarieven die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten verschillen per verzekering en zijn over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

Voorkom verrassingen, bekijk uw polis.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Dit bedrag wordt NIET door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Tarieven Ergotherapie 2021

Bovengenoemde tarieven gelden indien uw zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze declaraties.

De contractuele tarieven die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten verschillen per verzekering en zijn over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

Voorkom verrassingen, bekijk uw polis.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor 75% van het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Dit bedrag wordt NIET door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Tarieven B-Fysic verkopen 2021

Let op! Informeer naar de mogelijkheden op uw locatie. 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Indien u niet of niet tijdig afzegt, behouden wij ons het recht voor het tarief van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Dit bedrag wordt NIET door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

  • Het praktijkreglement, de klachtenregeling en de betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst die met u of uw wettelijke vertegenwoordiger is afgesloten en op grond waarvan uw behandeling plaatsvindt.
  • Als u niet kunt verschijnen op een door u gemaakte afspraak kunt u deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzeggen bij ons. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij u 75% van het tarief van de behandeling in rekening brengen als in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld kan worden. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening.
  • Alle declaraties voor geleverde diensten en producten moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Als ons een machtiging tot automatische incasso is verleend,  zullen wij daarvan omstreeks de 5de dag na factuurdatum gebruik van maken.
  • Als u onze declaraties niet op tijd betaalt, kunnen wij over de nog verschuldigde hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.
  • Wij zijn daarnaast gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten komen voor uw rekening en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel ten minste € 48,- als de incassokosten lager zijn (alles inclusief BTW).