Onze werkwijze

Op deze site vindt u informatie over wie wij zijn en wat wij doen. Wanneer u onder behandeling bent/komt bij ons wordt verwacht dat wij u op de hoogte stellen betreffende onze werkwijze. Dit om misverstanden in de toekomst te voorkomen maar bovenal omdat het gewoon handig is om te weten. Deze informatie kunt u interpreteren als aanvullende informatie naast onze folder/website.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.  Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aanmelding ontvangt u een informatiefolder over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en een screeningsvragenlijst die u thuis kunt invullen. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek functioneel is u daarbij te observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens
  • Geldig identiteitsdocument
  • Handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen.

Afmelden

Als u niet kunt verschijnen op een door u gemaakte afspraak kunt u deze uiterlijk 24 uur voor de behandeling afzeggen bij ons. Als u dit niet op tijd doet, kunnen wij u 75% van het tarief van de behandeling in rekening brengen als in de gereserveerde tijd geen andere patiënt behandeld kan worden. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar en komen dus voor uw rekening.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Afspraak maken