Medisch Fitness

Medisch Fitness bij B-Fysic Fysiotherapie Budel(Budel, gemeente Cranendonck) is voor mensen met lichamelijke klachten. Mensen, die graag (meer) en verantwoord willen bewegen onder toezicht van een deskundige fysiotherapeut/oefentherapeut.

Voordat u begint met het Medisch Fitness zal er eerst een uitgebreide intake plaatsvinden. Tijdens deze intake zal de fysiotherapeut/oefentherapeut samen met u een aantal vragenlijsten doornemen en uw trainingsdoel bepalen. Daarnaast zult u ook een aantal testen afleggen. De resultaten van de testen tesamen met de vragenlijsten vormen de basis voor uw individuele trainingsprogramma.

Elke drie maanden zullen de testen en vragenlijsten worden herhaald. Daarna wordt uw individueel trainingsprogramma aangepast.

Medisch Fitness is bedoeld voor mensen met de volgende lichamelijke klachten, zoals o.a.:

  • Diabetes
  • Hartaandoeningen
  • COPD (astma)
  • Perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)
  • Artrose knie en heup
  • Overgewicht
  • Na kanker
  • Lage rug- en nekklachten
  • Na een sportblessure
Afspraak maken