Project omschrijving

Arbeidsreintegratie kan zowel geïnitieerd worden vanuit de werkgever als vanuit de werknemer

Arbeidsfysiotherapie is gericht op alle arbeidsgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat die ontstaan, verergeren of terug komen door het werk. Aandoeningen zoals nek, rug en schouderklachten kunnen ontstaan door een (langdurig) verkeerde houding, overbelasting (zowel psychisch als lichamelijk) en bijvoorbeeld een slechte lichamelijke conditie. Arbeidsfysiotherapie is een ideale manier om mensen aan de hand van een vastomlijnd plan te revalideren. Wij hebben de beschikking over een grote fitnessruimte waardoor er ideale condities voor diverse trainingsmogelijkheden ontstaan. De geschetste situatie biedt voordelen voor alle betrokken partijen.

De werkplek en de werktaken komen uitvoerig aan bod. Ook de daarbij behorende (werk)houdingen worden uitgebreid bekeken. Als alles is besproken volgt er een uitgebreid verslag met het daarbij behorende therapie voorstel/traject.

Wat zijn de mogelijkheden?

De arbeidsfysiotherapeut is een rechtstreeks aanspreekpunt voor bedrijven, Arbo diensten, en bedrijfsartsen. De arbeidsfysiotherapeut zal proberen de communicatie tussen alle betrokkenen te optimaliseren. In het Medisch Beweegcentrum kunt u terecht voortrajecten  in diverse vormen die zowel voor de individuele patiënt moet gaan gelden als voor de eventuele groepen waar de preventie meer op de voorgrond ligt. De arbeidsfysiotherapeut kan dan ook een grote rol hebben in reïntegratie. Voor een werkgever is een minimaal ziekteverzuim van zijn werknemers voorwaarde voor een gezond en productief bedrijf. Een snelle reïntegratie van een werknemer werkt voor een bedrijf kostenbesparend

  • Verbeteren van werk- en tilhoudingen

  • Verbeteren van arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld planning, pauzes, werkplekindeling) door middel van een werkplekonderzoek en overleg met de werkgever

  • Verbeteren van de algehele conditie, de belastbaarheid wordt verhoogd door middel van training

  • Verbeteren van inzicht in ontstaan en verloop van klachten, het bewust maken van het zelf in stand houden van klachten om gedragsverandering te creëren bij de individuele cliënt/patiënt

  • Advisering naar de werkgever en inzicht geven in het klachtenbeeld om een betere omgang met de klacht te bewerkstelligen

   OPENINGSTIJDEN

Maandag – vrijdag 8:00 – 19:00
Maandag- en donderdagavond tot 21:00
Zaterdag – zondag gesloten

   0495 494 393

  Ook het verbeteren en trainen van tiltechnieken kan door de arbeidsreintegratie therapeut worden verzorgd.

Arbeidstherapie kan zowel op initiatief van de werkgever als van de werknemer geïndiceerd zijn

De specialisten

Emmy Dijk
Emmy DijkBIG: 49064543804
algemeen fysiotherapeute
parkinson
niet aangeboren hersenletsel
chronische pijn
hartrevalidatie
arbeidsfysiotherapeute

Maak een afspraak

Een afspraak maken gaat heel eenvoudig. U kunt zowel zonder verwijzing als met verwijzing van uw huisarts of medisch specialist bij ons terecht. Indien u wil dat één van onze medewerkers contact met u opneemt voor het inplannen van een afspraak of als u een andere vraag hebt, kunt u onderstaand formulier invullen.