Maatregelen in de praktijk

Fysiotherapie behandeling met 1,5 meter regel en hygiëne maatregelen

Het is belangrijk dat de gewone fysiotherapie behandelingen langzaam aan weer gaan opstarten. Hoe langer u wacht met het uitstellen van de behandelingen, hoe meer de pijn en hoe groter uw beperkingen worden, hoe langer het duurt voordat u weer hersteld bent.

Om u en onze therapeuten zo goed mogelijk te beschermen, nemen we extra maatregelen om risico’s op besmetting te verkleinen. De inrichting in onze praktijk is aangepast op de 1,5 meter regel. De roosters van de therapeuten worden zo gepland dat er zo min mogelijk cliënten aanwezig zijn in de wachtruimtes en oefenzalen. In de praktijk worden strikte hygiëne maatregelen toegepast. Kwetsbare patiënten worden zo veel mogelijk thuis behandeld. Daarnaast beschikken onze therapeuten over persoonlijke beschermingsmiddelen zoals latex handschoenen en mondkapjes.

Cliënten met coronasymptomen zoals, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts krijgen geen therapie op de locatie, maar voor hen worden andere vormen van therapie gezocht.

Voor cliënten die herstellen na een COVID-19 besmetting beschikt het Medisch Beweegcentrum over speciaal geschoolde fysiotherapeuten die samen met diëtisten,  ergotherapeuten en psychologen een behandeling kunnen bieden (zie verder).

Fysiotherapie behandeling via videobellen

Onze fysiotherapeuten hebben door de coronacrisis veel ervaring met het toepassen van videobellen tijdens behandeltrajecten. Zo kunnen in het kader van uw veiligheid behandelingen op de locatie of in de thuissituatie afgewisseld worden met videobellen. Deze behandelvorm wordt vergoed door de zorgverzekeraar indien u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Voorzichtig op weg naar dagelijkse fysiotherapeutische zorg

Mocht u op dit moment klachten hebben, neem dan contact met ons op. Wij zoeken voor u de meest veilige en effectieve manier om u te ondersteunen in uw herstel. We hanteren alle mogelijke beschermde maatregelen uiterst zorgvuldig.

We hopen dat u gezond blijft en wensen we u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Fysiotherapie na ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname kan enorme gevolgen hebben voor de lichamelijke gesteldheid van een patiënt.

Iemand die een hele dag op bed rust, verliest dagelijks ongeveer 5% van zijn totale spiermassa en algemene conditie. Het is dan ook niet raar dat patiënten met Corona (COVID-19) die op de IC afdeling in het ziekenhuis hebben gelegen, weinig energie hebben als ze ontslagen worden uit het ziekenhuis en weer naar huis mogen.

In de herstelfase, oftewel revalidatie kunnen wij als fysiotherapeut een enorme meerwaarde hebben voor deze patiënten. Zowel direct na ontslag uit het ziekenhuis, als in een later stadium is het belangrijk om gedoseerd actief te worden.

Onze longfysiotherapeuten, Heidi Jaspers en Teun Linders, hebben de cursus “revalidatie van corona patiënten in de eerste lijn’ met positief gevolg afgelegd.

De patiënten krijgen oefeningen gericht op het verbeteren van de longfunctie. Door het versterken van de ademhalingsspieren, het beter ophoesten van slijm en dieper ademhalen wordt de ventilatie van de longen verbeterd. Ook krijgen zij bewegingsoefeningen. Waar mogelijk, gebeurt dit via folders, online video’s en telerevalidatie.

Ook voor patiënten met Corona (COVID-19) die niet opgenomen zijn geweest op de IC afdeling in het ziekenhuis is de begeleiding door de fysiotherapeut naar kracht en conditie opbouw erg belangrijk.

Onze fysiotherapeuten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude om patiënten met complexe ademhalingsproblemen te behandelen. Daarnaast zijn ze goed geïnstrueerd over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uiteraard maken we optimaal gebruik van digitale informatievoorziening waar mogelijk.

De revalidatie verloopt indien nodig in multi-disciplinair samenwerkingsverband met de ergotherapeut en de diëtiste. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft deze te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats.

Indien er behoefte is aan aanvullende informatie zijn wij uiteraard bereid hierin te voldoen. Wij zijn telefonisch en per email bereikbaar.

Telefonisch: 0495 494 393
Adres: De Dam 5 te Budel (Gezondheidsplein bij BMC)
Via e-mail : zie contact (info@medischbeweegcentrum.nl)